Koç Burcu (20-27 Mayıs)

Yakın çevreniz kardeş ve akrabalarınızla haberleşmeleriniz artabilir. Onlarla ilgilenmek bu ara size iyi gelebilir.
Satış pazarlama internet medya ve reklam alanlarında çalışıyorsanız bu ara işleriniz artabilir. Kısa seyahatler ve hızlı eğitim programları vaktinizi alabilir. Trafikte öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yeteneklerinizi parlatacak
ve dikkat çekeceksiniz.